ZkSync vượt qua kiểm tra bảo mật khi chuẩn bị mở rộng quyền truy cập cho công chúng


Chuỗi khối


ZkSync, một giao thức mở rộng Ethereum, đã vượt qua cuộc kiểm tra bảo mật đầu tiên để chuẩn bị mở rộng quyền truy cập cho người dùng trong năm nay.

Theo Chainalysis, việc kiểm tra bảo mật cho các giao thức mới đã trở nên quan trọng hơn sau năm bị hack tồi tệ nhất trong lịch sử tiền điện tử. Kiểm tra bảo mật bổ sung thêm một lớp tin cậy vào bảo mật mạng của zkSync cho các nhà xây dựng và người dùng giao thức.

Ví dụ: một số giao thức tài chính phi tập trung nổi tiếng như Aave và Uniswap đã cam kết ra mắt trên zkSync. Quá trình kiểm tra cho phép các giao thức và người dùng tin tưởng hơn trong việc mở rộng sang mạng mới và giao dịch trên chúng.

OpenZeppelin, một công ty kiểm toán tiền điện tử hàng đầu, đã tiến hành kiểm toán, diễn ra trong khoảng thời gian bốn tuần. OpenZeppelin đang cung cấp phản hồi bảo mật theo yêu cầu giữa các lần kiểm tra trong tương lai và đã chỉ định các cố vấn kỹ thuật và bảo mật để giám sát zkSync.


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *