Xu hướng tăng giá bitcoin dễ bị tổn thương nếu nó tiếp tục đấu tranh dưới $17K


Bitcoin


Giá bitcoin tiếp tục giảm và được giao dịch dưới 16.500 đô la. BTC đang điều chỉnh các khoản lỗ, nhưng nó có thể gặp khó khăn trong việc leo lên trên mức kháng cự 16.700 USD và 17.000 USD.

  • Bitcoin đã mở rộng mức giảm xuống dưới mức hỗ trợ 17.000 đô la và 16.500 đô la.
  • Giá đang giao dịch dưới mức 16.800 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng giảm kết nối hình thành với mức kháng cự gần $16.650 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có thể tiếp tục giảm trừ khi có một động thái rõ ràng trên 17.000 USD và đường SMA 100 giờ.

Tín hiệu giá bitcoin Xu hướng giảm

Giá bitcoin ổn định dưới mức hỗ trợ $17.200 để chuyển sang vùng giảm giá. BTC đã tăng tốc dưới mức hỗ trợ $17.000 và $16.800. Giá thậm chí đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ $16.500 và ổn định dưới đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Nó đã kiểm tra vùng $16.200. Một mức thấp được hình thành gần $16.260 và giá hiện đang điều chỉnh các khoản lỗ. Có một sự gia tăng nhỏ trên vùng kháng cự $16.500. Giá đã leo lên trên mức thoái lui Fib 50% của đợt giảm gần đây từ mức cao $16,865 xuống mức thấp $16,260.

Giá bitcoin hiện đang giao dịch dưới mức 16.800 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ngay lập tức là gần vùng $16.650. Ngoài ra còn có một đường xu hướng giảm kết nối hình thành với mức kháng cự gần $16.650 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD.

Đường xu hướng gần mức thoái lui Fib 61,8% của mức giảm gần đây từ mức cao $16,865 xuống mức thấp $16,260. Mức kháng cự chính đầu tiên nằm gần vùng 16.800 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

bfafadebca3ce093d6a751c0c459445115bac805

Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com

Một động thái rõ ràng trên mức kháng cự 16.800 đô la có thể kêu gọi di chuyển về phía ngưỡng kháng cự 17.000 đô la. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần $17.240, trên mức đó giá có thể tăng tốc và tăng lên mức $18.000.

Thêm nhược điểm của BTC?

Nếu bitcoin không vượt qua được mức kháng cự 16.800 đô la, có thể có nhiều nhược điểm hơn. Một hỗ trợ ngay lập tức về nhược điểm là gần mức $16.400.

Hỗ trợ chính tiếp theo là gần vùng $16.250. Một sự phá vỡ nhược điểm dưới mức hỗ trợ 16.250 đô la có thể dẫn đến việc giảm xuống mức 16.000 đô la. Bất kỳ tổn thất nào nữa có thể đẩy giá lên tới 15.500 đô la.

Các chỉ báo kỹ thuật:

Chỉ báo hàng giờ – Chỉ báo MACD hiện đang mất dần tốc độ trong vùng giảm giá.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – Chỉ số RSI cho BTC/USD hiện ở gần mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – $16.250, tiếp theo là $16.000.

Các mức kháng cự chính – $16.650, $16.800 và $17.000.


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *