USD/IDR có nguy cơ suy yếu hơn nữa trong thời gian tới – UOB

Nhà chiến lược thị trường tại Tập đoàn UOB Quek Ser Leang nhận xét về khả năng tiếp tục xu hướng giảm đối với USD/IDR trong ngắn hạn.

Báo giá chính

USD/IDR giảm mạnh và nhanh chóng trong vài tuần qua. Mặc dù không loại trừ khả năng USD/IDR suy yếu hơn nữa, nhưng bất kỳ sự suy giảm nào nữa khó có thể thách thức mức hỗ trợ chính tại 14.770 trong tuần này.”

“Về ngắn hạn, 14.850 đã là mức hỗ trợ khá mạnh. Kháng cự là 15.100, tiếp theo là 15.200.”

Source link

Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *