Tùy chọn ngoại hối hết hạn vào ngày 24 tháng 11 cắt theo NY

ngoại hối tùy chọn hết hạn vào ngày 24 tháng 11 cắt NY lúc 10:00 Giờ miền Đông, thông qua DTCC, có thể được tìm thấy bên dưới.

– EUR/USD: số tiền EUR

  • 1.0350 411m
  • 1.0380 489m
  • 1.0400 606m

– GBP/USD: Số lượng GBP

– USD/JPY: số tiền USD

– USD/CHF: số tiền USD

– AUD/USD: số tiền AUD

  • 0,6500 366m
  • 0,6585 381m
  • 0,6600 296m
  • 0,6675 349m

– NZD/USD: số tiền NZD

Source link

Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *