Tùy chọn ngoại hối hết hạn vào ngày 21 tháng 12 theo NY cut

ngoại hối tùy chọn hết hạn vào ngày 21 tháng 12 NY cắt lúc 10:00 Giờ miền Đông, thông qua DTCC, có thể được tìm thấy bên dưới.

– EUR/USD: số tiền EUR

– USD/CHF: số tiền USD

– AUD/USD: số tiền AUD

– NZD/USD: số tiền NZD

– EUR/GBP: số tiền EUR

Source link

Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *