Triển vọng kỹ thuật của Bitcoin (BTC/USD) – 24.11.2022


Bitcoin


Phân tích kỹ thuật:

Phân tích tỷ giá hối đoái 24.11.2022

BTC/USD đã giao dịch tăng giá như tôi mong đợi và tôi thấy tiềm năng tăng trưởng hơn nữa do các mức thấp cao hơn và mức cao cao hơn trong nền.

Khuyến nghị giao dịch:

Do áp lực tăng mạnh trong nền và sự từ chối của hợp lưu Fibonacci chính trong nền, tôi thấy tiềm năng tăng trưởng hơn nữa.

Theo dõi các cơ hội mua tiềm năng khi giá giảm trong ngày với các mục tiêu tăng giá ở mức giá $17,100 và $17,300

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên đang cho thấy đà tăng mới, đây là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy người mua đang nắm quyền kiểm soát.

Hỗ trợ chính được đặt ở mức giá $16.300

Mức độ liên quan đến 10:00 2022-11-25 UTC+1 Công ty không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được thực hiện không đảm bảo kết quả. Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn chứ không phải để đưa ra hướng dẫn thực hiện giao dịch.


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *