Synapse cho phép kết nối với Lớp 1 mới được gọi là Canto


Chuỗi khối


Synapse, một trong những cầu nối xuyên chuỗi phổ biến nhất, đã cho phép bắc cầu cho một chuỗi khối mới nổi có tên là Canto.

Đây là chuỗi thứ 18 tham gia mạng cầu nối của Synapse và đây là lần đầu tiên tích hợp cầu nối hệ sinh thái Cosmos hoạt động trên nền tảng của nó.

Một trong những vấn đề chính đối với việc áp dụng Canto là kết nối khả năng tiếp cận với các chuỗi khối lớn khác. Trước khi tích hợp cầu Synapse, cách duy nhất để chuyển tài sản lên Canto là thông qua Cầu Trọng lực Cosmos.

Sự tích hợp của Canto với Synapse cũng mở ra cơ hội cho các ứng dụng trên các chuỗi khác triển khai trên mạng của nó, Synapse đã viết trong một bài báo thông báo. Canto được xây dựng dựa trên Cosmos, cho phép các nhà phát triển tạo ra chuỗi của riêng họ. Nó đang thực hiện một cách tiếp cận mới để mở rộng quy mô bằng cách có một thị trường cho vay và trao đổi phi tập trung tích hợp sẵn, cả hai đều miễn phí sử dụng cho người dùng.


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *