Quá trình phục hồi giá bitcoin có thể sớm phai nhạt nếu BTC không thể vượt qua $17,2K


Bitcoin


Giá bitcoin vẫn đang vật lộn dưới 17.000 đô la. BTC vẫn có nguy cơ giảm mới trừ khi có một động thái rõ ràng trên vùng kháng cự $17.200.

  • Bitcoin đang đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh gần $17.000 và $17.200.
  • Giá đang giao dịch trên $16.800 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một kênh giảm mới hình thành với mức kháng cự gần $16.900 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền này có thể thử một đợt phục hồi nếu có một động thái rõ ràng trên vùng kháng cự $17.200.

Cuộc chiến giá bitcoin vẫn tiếp diễn

Giá bitcoin bắt đầu điều chỉnh tăng từ vùng 16.250 đô la. BTC đã xoay sở để phục hồi một vài điểm và có thể ổn định trên mức 16.600 đô la.

Đã có một động thái rõ ràng trên ngưỡng kháng cự 16.800 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Giá thậm chí đã cố gắng tăng lên trên mức kháng cự 17.000 đô la, nhưng phe gấu đã hoạt động tích cực. Mức cao được hình thành gần $17,067 và giá đang củng cố trong một phạm vi.

Có một sự suy giảm nhỏ dưới mức thoái lui Fib 23,6% của làn sóng đi lên từ mức thấp $16.261 lên mức cao $17.067. Giá bitcoin hiện đang giao dịch trên 16.800 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ngay lập tức là gần vùng $16.900. Ngoài ra còn có một kênh giảm mới hình thành với mức kháng cự gần $16.900 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần vùng 17.000 đô la.

4c0d8d31b2a8e27f2df49d2afac745c28b6f450e

Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com

Rào cản chính dường như đang hình thành gần các mức $17.200 và $17.250. Một động thái rõ ràng trên mức kháng cự $17.250 có thể kêu gọi di chuyển về mức kháng cự $17.500. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần 18.000 đô la, trên mức đó giá sẽ leo lên vùng kháng cự 18.450 đô la.

BTC mới giảm?

Nếu bitcoin không vượt qua được mức kháng cự 17.200 đô la, thì có thể có một đợt giảm giá mới. Hỗ trợ ngay lập tức cho xu hướng giảm là gần mức $16.700 và đường xu hướng của kênh.

Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức $16.625 hoặc mức thoái lui Fib 50% của làn sóng đi lên từ mức thấp $16.261 đến mức cao $17.067. Một sự phá vỡ nhược điểm dưới mức hỗ trợ $16,625 có thể kêu gọi chuyển sang mức $16,370. Bất kỳ tổn thất nào nữa có thể đẩy giá lên tới 16.000 đô la.

Các chỉ số kỹ thuật:

Chỉ báo hàng giờ – Chỉ báo MACD hiện đang tăng tốc trong vùng tăng giá.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – Chỉ số RSI cho BTC/USD hiện ở trên mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – $16,700, tiếp theo là $16,370.

Các mức kháng cự chính – $17.000, $17.200 và $17.500.


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *