Phân tích giá Litecoin (LTC): Mức tăng có thể được giới hạn ở mức gần $70


phân tích


  • Litecoin bắt đầu giảm mới từ vùng kháng cự $80 so với Đô la Mỹ.
  • Giá LTC hiện đang giao dịch dưới mức 70 đô la và đường trung bình động đơn giản 55 (4 giờ).
  • Có một đường xu hướng giảm giá chính hình thành với mức kháng cự gần $71 trên biểu đồ 4 giờ của cặp LTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Coinbase).
  • Cặp tiền này có thể đấu tranh để vượt qua các mức kháng cự $68 và $70 trong thời gian tới.

Giá Litecoin đang vật lộn dưới mức 70 đô la so với Đô la Mỹ, tương tự như bitcoin. Giá LTC có thể tiếp tục giảm nếu nó nằm dưới vùng kháng cự $70.

Phân tích giá Litecoin

Trong vài phiên vừa qua, đã có sự sụt giảm mới về bitcoin, ethereum, ripple và litecoin so với Đô la Mỹ. Trước đó, LTC đã phải vật lộn để vượt qua các mức kháng cự $78 và $80.

Kết quả là, đã có một làn sóng giảm mạnh dưới mức $75. Đã có sự sụt giảm xuống dưới mức $72 và $70. Tốc độ giảm đã đạt được dưới mức hỗ trợ $70 và đường trung bình động đơn giản 55 (4 giờ). Giá tăng vọt dưới mức 65 đô la và kiểm tra mức 62 đô la.

Một mức thấp được hình thành gần 61 đô la và giá hiện đang củng cố các khoản lỗ. Mặt khác, giá đang đối mặt với ngưỡng kháng cự gần vùng $66,50. Nó ở gần mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi xuống từ mức cao $84,97 xuống mức thấp $61,00.

Mức kháng cự chính tiếp theo nằm gần mức $68 và đường trung bình động đơn giản 55 (4 giờ). Mức kháng cự chính là gần mức $70. Ngoài ra còn có một đường xu hướng giảm giá chính hình thành với mức kháng cự gần $71 trên biểu đồ 4 giờ của cặp LTC/USD.

Đường xu hướng nằm gần mức thoái lui Fib 50% của xu hướng giảm từ mức cao $84,97 xuống mức thấp $61,00. Một động thái rõ ràng trên mức 72 đô la có thể đẩy giá lên mức 80 đô la hoặc thậm chí là 85 đô la. Mức kháng cự lớn tiếp theo có thể là $92.

Mặt khác, hỗ trợ ngay lập tức là gần mức $64,00. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo là gần mức $61,00. Nếu có một sự phá vỡ nhược điểm dưới mức hỗ trợ $61,00, giá có thể tăng tốc thấp hơn về mức $58 trong thời gian tới.

cbef38cdc0aca8c87e6b8ddbf08df4e6806f06dc

Litecoin (LTC) Giá

Nhìn vào biểu đồ, giá litecoin rõ ràng đang giao dịch dưới mức 70 đô la và đường trung bình động đơn giản 55 (4 giờ). Nhìn chung, giá có thể đấu tranh để vượt qua các mức kháng cự $68 và $70 trong thời gian tới.

chỉ báo kỹ thuật

MACD 4 giờ – Chỉ báo MACD cho LTC/USD hiện đang mất dần tốc độ trong vùng giảm giá.

4 giờ RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) – Chỉ số RSI cho LTC/USD hiện ở dưới mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – $64,00 và $61,00

Các mức kháng cự chính – $68,00 và $70,00.


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *