Phân tích giá Ethereum: ETH có nguy cơ giảm xuống dưới $1K


Ethereum


  • Giá Ethereum bắt đầu giảm mới từ vùng $1350 so với Đô la Mỹ.
  • Giá ETH hiện đang giao dịch dưới mức 1.200 đô la và đường trung bình động đơn giản 55 (4 giờ).
  • Có một đường xu hướng giảm giá chính hình thành với mức kháng cự gần $1210 trên biểu đồ 4 giờ (nguồn cấp dữ liệu từ Coinbase).
  • Cặp tiền này có thể bắt đầu một làn sóng phục hồi nếu nó vượt qua vùng kháng cự $1240.

Giá Ethereum đang vật lộn dưới mức 1.300 USD so với Đô la Mỹ. ETH/USD vẫn có nguy cơ thua lỗ nhiều hơn nếu có sự phá giá xuống dưới vùng 1.000 đô la.

Phân tích giá Ethereum

Tuần trước, ethereum đã phải đối mặt với sự từ chối gần vùng 1.300 đô la so với Đô la Mỹ. Giá ETH không tăng được sức mạnh và bắt đầu một đợt giảm giá mới dưới mức $1250.

Đã có một động thái rõ ràng bên dưới mức hỗ trợ $1220 và $1200. Cặp tiền đã tăng tốc thấp hơn dưới mức 1.200 đô la và đường trung bình động đơn giản 55 (4 giờ). Cũng có một động thái di chuyển xuống dưới mức $1120. Nó được giao dịch ở mức thấp nhất là 1.080 đô la và hiện đang củng cố các khoản lỗ.

Nó hiện đang giao dịch dưới mức 1.200 đô la và đường trung bình động đơn giản 55 (4 giờ). Mức kháng cự ngay lập tức là gần mức $1155. Nó ở gần mức thoái lui Fib 50% của xu hướng giảm từ mức cao $1231 xuống mức thấp $1080.

Mức kháng cự chính tiếp theo là gần vùng $1.200. Ngoài ra còn có một đường xu hướng giảm giá chính hình thành với mức kháng cự gần $1210 trên biểu đồ 4 giờ. Đường xu hướng nằm gần mức thoái lui Fib 76,4% của xu hướng giảm từ mức cao $1.231 xuống mức thấp $1.080.

Một động thái rõ ràng trên mức kháng cự $1220 và $1240 có thể kêu gọi mức tăng đáng kể lên $1300. Bất kỳ mức tăng nào nữa thậm chí có thể gửi giá lên trên vùng kháng cự $1400.

Mặt khác, hỗ trợ ban đầu là gần mức $1,080. Hỗ trợ chính tiếp theo hiện đang ở gần mức $1.000. Việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ 1.000 đô la có thể đẩy giá lên 920 đô la. Bất kỳ tổn thất nào nữa có thể khiến giá hướng tới $880 hoặc thậm chí $800.

36e22c73b98c1779f765833bd8643a3dea5bd325

Giá Ethereum

Nhìn vào biểu đồ, giá Ethereum rõ ràng đang giao dịch dưới vùng 1.200 đô la và đường trung bình động đơn giản 55 (4 giờ). Nhìn chung, giá ether có thể bắt đầu một làn sóng phục hồi nếu nó vượt qua vùng kháng cự $1240.

chỉ báo kỹ thuật

MACD 4 giờ – Chỉ báo MACD cho ETH/USD hiện đang lấy đà trong vùng giảm giá.

4 giờ RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) – Chỉ số RSI cho ETH/USD hiện ở dưới mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – $1.080, tiếp theo là vùng $1.000.

Các mức kháng cự chính $ – $1.200 và $1.240.


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *