Phân tích giá chỉ số USD: Rào cản ban đầu xuất hiện tại SMA 100 ngày

  • DXY thêm vào sự phục hồi đang diễn ra và tiếp cận 108,00.
  • Tăng giá hơn nữa có thể thấy SMA 100 ngày gần 109,20 được xem xét lại.

DXY tăng phiên thứ ba liên tiếp và giao dịch ở khoảng cách lớn so với rào cản chính ở mức 108,00 vào thứ Hai.

Việc tiếp tục xu hướng tăng nhắm đến ngưỡng cản tạm thời tại đường SMA 100 ngày, hôm nay là 109,18, trước ngưỡng kháng cự quanh 109,70. Sự vượt qua của cái sau có thể thúc đẩy mức tăng để tăng tốc trong thời gian ngắn.

Mặc dù nằm trên đường SMA 200 ngày chính ở mức 105,11, nhưng triển vọng của chỉ số vẫn mang tính xây dựng. Vùng này cũng được củng cố bởi mức thấp nhất trong tháng 11 là 105,34 (15/11).

Biểu đồ DXY hàng ngày

Screenshot%202022 11 21%20at%2014.24.28 638046338726639704

Source link

Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *