Phân tích giá bitcoin: Mức thấp mới trong 2 năm – ngày 23 tháng 11 năm 2022


Bitcoin


BTC/USD xác lập mức thấp mới trong 2 năm: Phân tích kỹ thuật của Sally Ho – ngày 23 tháng 11 năm 2022

Bitcoin (BTC/USD) vẫn còn trên phòng ngự sớm trong Châu Á phiên làm cặp đã tắt đến cấp độ 15460 sau Điểm dừngbầu bên dưới các 15512 khu vực, gần đây của nó mức thấp nhất trong hai năm đó đại diện cho một mục tiêu giá giảm chính xác dựa trên áp lực bán cái đó củng cố xung quanh 21478.8018495.50 khu vực. Có liên quan mục tiêu giảm giá phía dưới hoạt động giá hiện tại bao gồm 13369, 88377538 cấp độ. Thêm vào đổi mới sự giảm giá, BTC/USDkhông thể đến duy trì mới đây phá vỡ trên các 17136.49 khu vực, đại diện cho thoái lui 50% của gần đây đánh giá cao phạm vi từ 15512 đến 18140.62. Gần đây tăng khấu hao sau Điểm dừng bầu bên dưới các 16990, 1696616503 cấp độkhu vực liên kết với phạm vi đánh giá cao lịch sử bắt đầu xung quanh 38589819 cấp độ.

Các kỹ thuật viên tiếp tục theo dõi 14500.1510432.73 khu vực như chính mục tiêu nhược điểm. Thêm vào mục tiêu giảm giá bao gồm cái 14613, 107279682 cấp độlĩnh vực có liên quan đến áp lực bán cái đó tăng cường xung quanh 20894.9618495.50 khu vực. Sau động thái gần đây thấp hơn đến mức thấp nhất trong hai nămkhu vực của khả năng kháng kỹ thuật bao gồm cái 17791, 18495, 19199, 20070cấp độ 20201. Thương nhân đang quan sát thấy rằng MA 50 thanh (4 giờ)giảm giá chỉ ra dưới đây các MA 200 thanh (4 giờ)phía dưới các MA 100 thanh (4 giờ). Ngoài ra, các MA 50 thanh (hàng giờ)giảm giá chỉ ra phía dưới các MA 100 thanh (hàng giờ)phía dưới các MA 200 thanh (hàng giờ).

Hoạt động giá là gần nhất MA 50 thanh (4 giờ) lúc 16136.47 MA 50 thanh (Hàng giờ) lúc 16508.17.

941f6528613b9b037f255a10b6ee186bcf3064b9

Hỗ trợ kỹ thuật được mong đợi xung quanh 14500,15/ 13369,11/ 10727,75 với Điểm dừng dự kiến ​​dưới đây.

kháng kỹ thuật được mong đợi xung quanh 18495,40/ 19199,48/ 20070,64 với Điểm dừng mong đợi ở trên.

Trên 4 giờ đồ thị, chậmK Giảm mạnh dưới SlowD trong khi MACDTăng mạnh trên MACDATrung bình.

Trên 60 phút đồ thị, chậmKTăng mạnh trên SlowD trong khi MACDXu hướng giảm dưới MACDATrung bình.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Phân tích kỹ thuật của Sally Ho được cung cấp bởi bên thứ ba và chỉ nhằm mục đích thông tin. Nó không phản ánh quan điểm của Crypto Daily, cũng như không nhằm mục đích sử dụng làm tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư hoặc tài chính.


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *