Phân tích giá bitcoin: Bears Flip Script – 22 tháng 11 năm 2022


Bitcoin


BTC/USD giảm dần dưới áp lực: Phân tích kỹ thuật của Sally Ho – ngày 22 tháng 11 năm 2022

Bitcoin (BTC/USD) gặp phải đổi mới áp lực bán sớm trong Châu Á phiên làm cặp quỹ đạo các hình 16000 sau khi giao dịch như Thấp như cấp độ 15868,17nó là bản in yếu nhất trong một số phiên giao dịch. Thương nhân đã không thể duy trì một gần đây phá vỡ trên các 17136.49 khu vực, đại diện cho thoái lui 50% của gần đây đánh giá cao phạm vi từ 15512 đến 18140.62. BTC/USD gần đây khấu hao đến 15512 khu vực, một mức thấp nhất trong hai năm đó đại diện cho một mục tiêu giá giảm chính xác dựa trên áp lực bán cái đó củng cố xung quanh 21478.8018495.50 khu vực. xác nhận kỹ thuậtThẩm định xảy ra khi Điểm dừngbầu bên dưới tương ứng mục tiêu giảm giá tại 17573.9616651.45 khu vực. Có liên quan mục tiêu giảm giá phía dưới hoạt động giá hiện tại bao gồm 13369, 88377538 cấp độ.

Gần đây tăng khấu hao sau Điểm dừng bầu bên dưới các 16990, 1696616503 cấp độkhu vực liên kết với phạm vi đánh giá cao lịch sử bắt đầu xung quanh 38589819 cấp độ. Các kỹ thuật viên tiếp tục theo dõi 14500,1510432.73 khu vực như chính mục tiêu nhược điểm. Thêm vào mục tiêu giảm giá bao gồm cái 14613, 107279682 cấp độlĩnh vực có liên quan đến áp lực bán cái đó tăng cường xung quanh 20894.9618495.50 khu vực. Sau động thái gần đây thấp hơn đến mức thấp nhất trong hai nămkhu vực của khả năng kháng kỹ thuật bao gồm cái 17791, 18495, 19199, 20070cấp độ 20201. Thương nhân đang quan sát thấy rằng MA 50 thanh (4 giờ)giảm giá chỉ ra dưới đây các MA 200 thanh (4 giờ)phía dưới các MA 100 thanh (4 giờ). Ngoài ra, các MA 50 thanh (hàng giờ)giảm giá chỉ ra phía dưới các MA 100 thanh (hàng giờ)phía dưới các MA 200 thanh (hàng giờ).

Hoạt động giá là gần nhất MA 50 thanh (4 giờ) lúc 16505.09 MA 50 thanh (Hàng giờ) lúc 16614.07.

fe40ee7bc5474f0b06c1476d221af7dd9321e98c

Hỗ trợ kỹ thuật được mong đợi xung quanh 15512/ 13369,11/ 10727,75 với Điểm dừng dự kiến ​​dưới đây.

kháng kỹ thuật được mong đợi xung quanh 18495,40/ 19199,48/ 20070,64 với Điểm dừng mong đợi ở trên.

Trên 4 giờ đồ thị, chậmK Giảm mạnh dưới SlowD trong khi MACDBearishly dưới MACDAverage.

Trên 60 phút đồ thị, chậmKTăng mạnh trên SlowD trong khi MACDXu hướng giảm dưới MACDATrung bình.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Phân tích kỹ thuật của Sally Ho được cung cấp bởi bên thứ ba và chỉ nhằm mục đích thông tin. Nó không phản ánh quan điểm của Crypto Daily, cũng như không nhằm mục đích sử dụng làm tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư hoặc tài chính.


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *