Phân tích giá bitcoin: 16401 rào cản đang chờ đợi – ngày 24 tháng 11 năm 2022


Bitcoin


BTC/USD tìm cách duy trì đợt tăng giá nhẹ: Phân tích kỹ thuật của Sally Ho – ngày 24 tháng 11 năm 2022

Bitcoin (BTC/USD) tìm cách gia hạn một ánh sáng tập hợp sớm trong Châu Á phiên khi cặp giao dịch trở lại ở trên các hình 16000leo thang như cao như 16294.50 khu vực sau Điểm dừngbầu ở trên các 1608816222 cấp độđại diện cho thoái lui 50% của gần đây phạm vi khấu hao từ 16984.0816717,86 cấp độ. Thêm vào mức thoái lui tăng trong những phạm vi khấu hao bao gồm cái 16401, 1644816657 khu vực. BTC/USD gần đây khấu hao đến cấp độ 15460 sau Điểm dừngbầu bên dưới các 15512 khu vực, gần đây của nó mức thấp nhất trong hai năm đó đại diện cho một mục tiêu giá giảm chính xác dựa trên áp lực bán cái đó củng cố xung quanh 21478.8018495.50 khu vực. Có liên quan mục tiêu giảm giá phía dưới hoạt động giá hiện tại bao gồm 13369, 88377538 cấp độ.

Gần đây tăng khấu hao sau Điểm dừng bầu bên dưới các 16990, 1696616503 cấp độkhu vực liên kết với phạm vi đánh giá cao lịch sử bắt đầu xung quanh 38589819 cấp độ. Các kỹ thuật viên tiếp tục theo dõi 14500,1510432.73 khu vực như chính mục tiêu nhược điểm. Thêm vào mục tiêu giảm giá bao gồm cái 14613, 107279682 cấp độlĩnh vực có liên quan đến áp lực bán cái đó tăng cường xung quanh 20894.9618495.50 khu vực. Sau động thái gần đây thấp hơn đến mức thấp nhất trong hai nămkhu vực của khả năng kháng kỹ thuật bao gồm cái 17791, 18495, 19199, 20070cấp độ 20201. Thương nhân đang quan sát thấy rằng MA 50 thanh (4 giờ)giảm giá chỉ ra dưới đây các MA 200 thanh (4 giờ)phía dưới các MA 100 thanh (4 giờ). Ngoài ra, các MA 50 thanh (hàng giờ)giảm giá chỉ ra phía dưới các MA 100 thanh (hàng giờ)phía dưới các MA 200 thanh (hàng giờ).

Hoạt động giá là gần nhất MA 100 thanh (4 giờ) lúc 16289.27 MA 50 thanh (Hàng giờ) lúc 16477.11.

464fc1554db6403fc2de7de1a593a170b51094b3

Hỗ trợ kỹ thuật được mong đợi xung quanh 14500,15/ 13369,11/ 10727,75 với Điểm dừng dự kiến ​​dưới đây.

kháng kỹ thuật được mong đợi xung quanh 18495,40/ 19199,48/ 20070,64 với Điểm dừng mong đợi ở trên.

Trên 4 giờ đồ thị, chậmK Tăng mạnh trên SlowD trong khi MACDTăng mạnh trên MACDATrung bình.

Trên 60 phút đồ thị, chậmKTăng mạnh trên SlowD trong khi MACDTăng mạnh trên MACDATrung bình.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Phân tích kỹ thuật của Sally Ho được cung cấp bởi bên thứ ba và chỉ nhằm mục đích thông tin. Nó không phản ánh quan điểm của Crypto Daily, cũng như không nhằm mục đích sử dụng làm tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư hoặc tài chính.


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *