Giá Ethereum lao dốc, tại sao ETH có thể sớm giảm xuống dưới 1.000 đô la


Ethereum


Ethereum được giao dịch dưới mức hỗ trợ $1.150 so với Đô la Mỹ. ETH đang đạt được đà giảm giá và có thể giảm xuống dưới vùng hỗ trợ 1.000 đô la.

  • Ethereum vẫn ở trong vùng giảm giá dưới mức hỗ trợ $1.150 và $1.120.
  • Giá hiện đang giao dịch dưới mức 1.150 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng giảm chính hình thành với mức kháng cự gần $1.100 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền này vẫn có nguy cơ thua lỗ nhiều hơn dưới 1.050 đô la và 1.000 đô la trong thời gian tới.

Giá Ethereum chuyển sang màu đỏ

Giá Ethereum bắt đầu một đợt giảm khác từ ngưỡng kháng cự 1.250 đô la, tương tự như bitcoin. ETH đã đi theo con đường giảm giá và ổn định dưới mức trục $1.200.

Những con gấu đã tăng tốc để di chuyển xuống dưới mức 1.150 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Nó được giao dịch ở mức thấp hàng tháng mới ở mức 1.078 đô la và hiện đang củng cố các khoản lỗ. Ether hiện đang giao dịch dưới mức 1.150 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng giá là gần mức $1.100. Ngoài ra còn có một đường xu hướng giảm chính hình thành với mức kháng cự gần $1.100 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD. Đường xu hướng gần với mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi xuống từ mức cao $1232 xuống mức thấp $1078.

Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức 1.150 đô la hoặc đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Mức thoái lui Fib 50% của động thái đi xuống từ mức cao $1232 xuống mức thấp $1.078 cũng gần mức $1155.

ba64d002c8fed861e8bcabbe6caba8cdb92e47ae

Nguồn: ETHUSD trên TradingView.com

Mức kháng cự chính hiện là gần $1200. Một sự bứt phá rõ ràng trên ngưỡng kháng cự 1.200 đô la có thể đưa giá về vùng kháng cự 1.250 đô la. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể mở ra cơ hội cho việc kiểm tra vùng kháng cự $1300.

Mất thêm ETH?

Nếu ethereum không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 1.155 đô la, thì nó có thể tiếp tục di chuyển xuống. Hỗ trợ ban đầu về nhược điểm là gần mức $1080.

Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức 1.000 đô la, dưới mức đó giá ether có thể đạt được đà giảm giá. Trong kịch bản đã nêu, giá có thể giảm xuống vùng hỗ trợ $920 trong thời gian tới.

Chỉ số kỹ thuật

MACD hàng giờChỉ báo MACD cho ETH/USD hiện đang lấy đà trong vùng giảm giá.

RSI hàng giờChỉ số RSI cho ETH/USD hiện ở dưới mức 50.

Mức hỗ trợ chính – $1,080

Mức kháng cự chính – $1.155


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *