Giá Ethereum hợp nhất dưới $1.250: Điều gì có thể kích hoạt một đợt tăng giá mới?


Ethereum


Ethereum đang đối mặt với ngưỡng kháng cự trên $1250 so với Đô la Mỹ. ETH có thể đạt được đà tăng giá nếu nó vượt qua các mức kháng cự $1.230 và $1.250.

  • Ethereum đã cố gắng tạo ra một làn sóng phục hồi và leo lên trên mức 1.200 đô la.
  • Giá hiện đang giao dịch trên 1.200 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một tam giác hợp đồng quan trọng hình thành với mức kháng cự gần $1220 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền này có thể tăng ổn định nếu có một động thái rõ ràng trên $1230 và $1250.

Giá Ethereum tăng đột biến

Giá Ethereum bắt đầu điều chỉnh tăng từ vùng hỗ trợ $1150. ETH đã có thể leo lên trên mức $1.180 và $1.200.

Có một mức đóng cửa trên mức 1.200 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Giá Ether thậm chí đã test vùng kháng cự $1230. Nó hiện đang củng cố dưới mức $1230, tương tự như bitcoin. Có một sự suy giảm nhỏ dưới mức $1220.

Giá đã giảm xuống dưới mức thoái lui Fib 23,6% của động thái tăng từ mức thấp $1150 lên mức cao $1230. Ether hiện đang giao dịch trên 1.200 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Mức kháng cự ngay lập tức là gần mức $1220. Ngoài ra còn có một tam giác hợp đồng quan trọng hình thành với mức kháng cự gần $1220 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $1230. Một sự bứt phá rõ ràng trên ngưỡng kháng cự $1230 có thể đưa giá về mức kháng cự $1250.

aa04ca3df7773671f8857114105335581d67357e

Nguồn: ETHUSD trên TradingView.com

Để bắt đầu tăng ổn định, giá phải ổn định trên mức $1230 và $1250. Mức kháng cự lớn tiếp theo có thể là $1300. Nếu phe bò vượt qua ngưỡng kháng cự 1.300 đô la, giá có thể tăng lên 1.345 đô la. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể đưa giá về vùng kháng cự $1400.

Giảm ETH mới?

Nếu ethereum không vượt qua ngưỡng kháng cự $1230, nó có thể bắt đầu một đợt giảm giá khác. Hỗ trợ ban đầu về nhược điểm là gần mức 1.200 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức $1190. Nó gần với mức thoái lui Fib 50% của xu hướng tăng từ mức thấp $1150 lên mức cao $1230. Một sự phá vỡ nhược điểm dưới $1190 có thể châm ngòi cho một động thái hướng tới mức hỗ trợ $1150. Bất kỳ tổn thất nào nữa có thể khiến giá hướng tới mức hỗ trợ $1.065.

Chỉ số kỹ thuật

MACD hàng giờChỉ báo MACD cho ETH/USD hiện đang dần lấy đà trong vùng tăng giá.

RSI hàng giờChỉ số RSI cho ETH/USD hiện ở trên mức 50.

Mức hỗ trợ chính – $1.190

Mức kháng cự chính – $1.230


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *