Giá Ethereum gợi ý về khả năng điều chỉnh, mua vào lúc giảm giá?


Ethereum


Ethereum một lần nữa thất bại trong việc giải quyết trên ngưỡng kháng cự $1.300 so với Đô la Mỹ. ETH đang di chuyển xuống thấp hơn và có thể sớm kiểm tra vùng hỗ trợ $1220.

  • Ethereum đã cố gắng vượt lên trên 1.300 USD nhưng không thành công.
  • Giá hiện đang giao dịch dưới mức $1280 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng chính với mức hỗ trợ gần $1272 trên biểu đồ ETH/USD hàng giờ (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền có thể điều chỉnh thấp hơn nữa, nhưng mức hỗ trợ $1220 là chìa khóa.

Giá Ethereum điều chỉnh thấp hơn

Giá Ethereum đã thực hiện một nỗ lực khác để vượt qua vùng kháng cự $1300. Tuy nhiên, ETH đã phải vật lộn để đạt được đà trên mức 1.300 đô la. Mức cao được hình thành gần $1304 và giá bắt đầu điều chỉnh giảm, tương tự như bitcoin.

Giá đã giảm xuống dưới vùng hỗ trợ $1280 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Bên cạnh đó, đã có một sự bứt phá xuống dưới đường xu hướng tăng chính với mức hỗ trợ gần $1272 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD.

Giá Ether được giao dịch ở mức thấp nhất là $1248 và hiện đang củng cố các khoản lỗ. Có một sự gia tăng nhỏ trên mức $1260. Giá đã leo lên trên mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức cao $1304 xuống mức thấp $1248.

Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng giá là gần mức $1270 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $1275. Nó đang ở gần mức thoái lui Fib 50% của đợt giảm gần đây từ mức dao động cao $1.304 xuống mức thấp $1.248.

8b4d0ff3a02e07c7bb973b6687492436fa453e11

Nguồn: ETHUSD trên TradingView.com

Việc đóng cửa trên ngưỡng kháng cự $1275 có thể khiến giá cao hơn nữa. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức 1.300 đô la, trên mức này giá ether có thể kiểm tra mức 1.320 đô la. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể đưa giá về vùng kháng cự $1400.

Kiểm tra lại Hỗ trợ chính bằng ETH?

Nếu ethereum không thể bắt đầu một đợt tăng giá khác trên mức kháng cự 1.275 đô la, thì nó có thể tiếp tục giảm. Hỗ trợ ban đầu về nhược điểm là gần mức $1250.

Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức $1220. Nếu có sự phá vỡ dưới $1220, giá có thể kiểm tra mức hỗ trợ $1165. Bất kỳ khoản lỗ nào nữa có thể khiến giá hướng tới mức hỗ trợ $1.100.

Chỉ số kỹ thuật

MACD hàng giờChỉ báo MACD cho ETH/USD hiện đang lấy đà trong vùng giảm giá.

RSI hàng giờChỉ số RSI cho ETH/USD hiện ở dưới mức 50.

Mức hỗ trợ chính – $1.220

Mức kháng cự chính – $1.275


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *