Giá bitcoin báo hiệu sự từ chối và sẵn sàng bắt đầu một đợt giảm khác


Bitcoin


Giá bitcoin đang đối mặt với ngưỡng kháng cự gần 17.000 đô la. BTC có thể bắt đầu một đợt giảm giá khác trừ khi có một động thái mạnh mẽ vượt lên trên vùng kháng cự 17.000 đô la.

  • Bitcoin đã phục hồi cao hơn trên vùng kháng cự $16.800.
  • Giá đang giao dịch trên $16.800 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một kênh tăng đang hình thành với mức kháng cự gần $17.000 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có thể tiếp tục giảm trừ khi có mức đóng cửa trên vùng kháng cự $17.000.

Giá bitcoin đối mặt với kháng cự

Giá bitcoin tìm thấy hỗ trợ gần vùng $16.250. BTC được giao dịch ở mức thấp nhất là 16.260 đô la và bắt đầu một làn sóng phục hồi. Đã có một động thái rõ ràng trên các mức $16.500 và $16.600.

Phe bò đã có thể đẩy giá lên trên ngưỡng kháng cự $16.800 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Giá thậm chí còn tăng vọt trên ngưỡng kháng cự 17.000 đô la, nhưng mức tăng bị hạn chế. Mức cao được hình thành gần $17,067 và giá hiện đang giao dịch trong một phạm vi.

Giá bitcoin đã giảm xuống dưới mức thoái lui Fib 23,6% của động thái tăng từ mức thấp $16.260 lên mức cao $17.067. Nó hiện đang giao dịch trên 16.800 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Ngoài ra còn có một kênh tăng đang hình thành với mức kháng cự gần $17.000 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD. Mặt khác, mức kháng cự ngay lập tức là gần vùng 17.000 đô la. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần vùng $17.200. Một động thái rõ ràng trên mức kháng cự 17.200 đô la có thể kêu gọi di chuyển về phía ngưỡng kháng cự 17.500 đô la.

9318cd124b757a206eebb83e5b168b8af699f7d1

Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com

Mức kháng cự chính tiếp theo là gần 18.000 đô la, trên mức đó giá có thể tăng tốc và tăng về vùng kháng cự 18.450 đô la trong các phiên tới.

Sự sụt giảm mới về BTC?

Nếu bitcoin không vượt qua được mức kháng cự 17.000 đô la, thì có thể có một đợt giảm giá mới. Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm giá là gần mức $16.800 và đường xu hướng của kênh.

Hỗ trợ chính tiếp theo là gần vùng $16.650. Nó gần với mức thoái lui Fib 50% của xu hướng tăng từ mức thấp $16.260 lên mức cao $17.067. Một sự phá vỡ nhược điểm dưới mức hỗ trợ $16.650 có thể khiến giá giảm xuống mức $16.260. Bất kỳ tổn thất nào nữa có thể đẩy giá lên tới 16.000 đô la.

Các chỉ báo kỹ thuật:

Chỉ báo hàng giờ – Chỉ báo MACD hiện đang mất dần tốc độ trong vùng tăng giá.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – Chỉ số RSI cho BTC/USD hiện ở trên mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – $16.800, tiếp theo là $16.650.

Các mức kháng cự chính – $17.000, $17.200 và $17.500.


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *