Điểm giá Ethereum tăng, ETH có thể duy trì sự phục hồi này không?


Ethereum


Ethereum đã tìm thấy hỗ trợ gần $1,070 và phục hồi trên $1,150 so với Đô la Mỹ. ETH có thể tăng hơn nữa, nhưng xu hướng tăng có thể gặp rào cản gần $1200 và $1230.

  • Ethereum bắt đầu điều chỉnh tăng từ mức hỗ trợ $1.070 và $1.080.
  • Giá hiện đang giao dịch trên $1120 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần $1.140 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền này có thể tăng thêm tới 1.200 đô la hoặc thậm chí 1.230 đô la trong thời gian tới.

Giá Ethereum phục hồi

Giá Ethereum vẫn được trả giá tốt gần mức thấp nhất cuối cùng ở mức 1.070 đô la, tương tự như bitcoin. ETH đã hình thành một cơ sở trên mức $1,070 và $1,080 trước khi bắt đầu điều chỉnh tăng.

Đã có một làn sóng phục hồi tốt trên các mức kháng cự $1.120 và $1.140. Giá Ether đã tăng vọt lên trên mức thoái lui Fib 50% của mức giảm chính từ mức cao $1.232 xuống mức thấp $1.073. Ngoài ra, đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần $1.140 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD.

Giá hiện đang giao dịch trên $1120 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng giá là gần mức $1170. Nó gần với mức thoái lui Fib 61,8% của mức giảm chính từ mức cao $1.232 xuống mức thấp $1.073.

c2e6fc8660367bf4e59d5cfb8fbb5953d0ae9a4e

Nguồn: ETHUSD trên TradingView.com

Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức $1.200. Một sự bứt phá rõ ràng trên ngưỡng kháng cự 1.200 đô la có thể đưa giá về vùng kháng cự 1.230 đô la. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể mở ra cơ hội cho việc kiểm tra vùng kháng cự $1300.

ETH mới từ chối?

Nếu ethereum không vượt qua ngưỡng kháng cự 1.200 USD, nó có thể bắt đầu một đợt giảm giá khác. Hỗ trợ ban đầu về nhược điểm là gần mức 1.150 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức $1120, dưới mức đó giá ether có thể giảm hơn nữa. Trong kịch bản đã nêu, giá có thể giảm xuống vùng hỗ trợ $1070 trong thời gian tới. Bất kỳ tổn thất nào nữa có thể dẫn đến việc chuyển sang hỗ trợ chính $1.000 trong các phiên tới.

Chỉ số kỹ thuật

MACD hàng giờChỉ báo MACD cho ETH/USD hiện đang đạt được đà tăng trong vùng tăng giá.

RSI hàng giờChỉ số RSI cho ETH/USD hiện ở trên mức 50.

Mức hỗ trợ chính – $1.120

Mức kháng cự chính – $1.200


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *