COZ công bố hướng đi mới cho Mamba dưới dạng ví nhẹ & SDK ứng dụng cho Python


chuỗi khối


COZ đã công bố một cuộc đại tu Mamba, SDK Python dành cho Neo N3. Phạm vi của dự án đã được giảm đáng kể như là một phần của cải tiến, được thiết kế để làm cho SDK trở nên nhẹ hơn, dễ truy cập và có thể bảo trì hơn trong tương lai.

Hướng mới

Mamba là tên được đặt cho phiên bản N3 của neo-python, một nút đầy đủ và SDK được xây dựng vào năm 2017 cho mạng Legacy. Giống như người tiền nhiệm của nó, Mamba ban đầu được thiết kế để hoạt động như một nút đầy đủ, cho phép các nhà phát triển đồng bộ hóa chuỗi khối và giao diện trực tiếp với mạng.

Kể từ bản phát hành v1.0.0 mới, cơ sở hạ tầng nút đã bị xóa hoàn toàn khỏi Mamba. Phiên bản mới sẽ phục vụ chủ yếu dưới dạng SDK ứng dụng và ví nhẹ, trong đó việc giao tiếp với chuỗi khối được xử lý qua RPC. Điều này phù hợp hơn với các nhà phát triển ứng dụng Python tích hợp vào hệ sinh thái N3 vì nó làm giảm độ phức tạp khi bắt đầu một dự án.

Việc loại bỏ Mamba xuống các thành phần hữu ích nhất cho các nhà phát triển dApp cho phép nhóm thu được một số lợi ích. Với ít thời gian cần thiết hơn để duy trì cơ sở mã giữa các phiên bản Neo, nhà phát triển có thể dành thời gian để tìm cách hạ thấp rào cản gia nhập cho các nhà xây dựng ứng dụng. Ngoài ra, việc loại bỏ một số phần phụ thuộc của bên thứ ba cho phép SDK được hỗ trợ trên nhiều nền tảng chính hơn, chẳng hạn như thiết bị MacOS ARM.

Mamba v1.0.0

Ở dạng mới, Mamba đóng vai trò tương tự trong hệ sinh thái như Neon.js. Các khối xây dựng được cung cấp để xử lý tất cả các hoạt động mạng cơ bản, bao gồm triển khai hợp đồng thông minh, bỏ phiếu, chuyển tài sản và quản lý ví.

Các công cụ khác cũng được bao gồm để hỗ trợ các trường hợp sử dụng chuyên biệt hơn. Trong thông báo, một ví dụ về các lớp trình bao bọc hợp đồng mới đã được đưa ra, minh họa cách thực hiện yêu cầu số dư trên hợp đồng gốc Neo.

Các trình bao bọc tương tự được cung cấp cho các hợp đồng gốc khác, nhưng các nhà phát triển có thể bao bọc bất kỳ hợp đồng đã triển khai nào bằng cách sử dụng trình bao bọc GenericContract để gọi các phương thức của nó một cách thuận tiện. Sau đó, kết quả của lời gọi có thể dễ dàng được chuyển đổi thành giá trị Python gốc bằng cách sử dụng các hàm trợ giúp mở khóa được cung cấp.

Mặt tiền của Mamba đảm nhiệm toàn bộ quá trình xây dựng, chuyển tiếp và thu được kết quả cho một giao dịch. Giống như Neon.js và giao diện thử nghiệm của nó, trình bao bọc hợp đồng có thể được sử dụng để thực hiện cả truy vấn chỉ đọc và hành động duy trì trạng thái đối với chuỗi khối, tiêu tốn GAS trong quá trình này.

Tuy nhiên, Mamba cũng đưa khả năng này tiến thêm một bước, có thể chạy các tập lệnh giao dịch tùy chỉnh bên cạnh các yêu cầu hợp đồng trực tiếp. Hướng dẫn sử dụng Mamba với hợp đồng thông minh đã được cung cấp trong tài liệu và có thể tìm thấy một số ví dụ về các hành động phổ biến trên GitHub.

Các nhà phát triển có thể tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Mamba bằng cách truy cập tài liệu tại liên kết bên dưới:
https://mamba.coz.io/


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *