Có thể phục hồi giá bitcoin sau khi ghi nhận các khoản lỗ đã ghi nhận và đòn bẩy tuôn ra tạo ra một thị trường lành mạnh hơn

Sở hữu phần lịch sử tiền điện tử này

🌐 Nguồn

Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *