Báo cáo khai thác bitcoin: Cổ phiếu hỗn hợp khi bitcoin tăng giá


Khai thác mỏ


Các cổ phiếu khai thác bitcoin được theo dõi bởi The Block cho thấy kết quả khác nhau vào thứ Ba, với khoảng một nửa giao dịch tăng và nửa còn lại giảm.

Theo dữ liệu từ TradingView, Bitcoin đã tăng và giao dịch dưới 16.900 đô la một chút khi thị trường đóng cửa.

33ce0fbce4c88ff5b8bc1650f9d22f961e6449b9

Biểu đồ BTCUSD của TradingView

Đây là cách các công ty khai thác tiền điện tử thực hiện vào thứ Ba, ngày 20 tháng 12:

22fab834001954f0d5c1f2e968f0f0958ca6bd8a


Bài viết liên quan

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *